Vores dagligdag 2018-09-08T19:37:03+00:00

Vores Dagligdag

Overbygningen
Skoleåret
Økologisk frokost

En dag i Grundskolen

I Lopperne har en elevgruppe beskrevet hvordan en typisk dag ser ud som elev i grundskolen. Herunder kan du læse deres tekst og få et unikt indblik i dagligdagen.
På vores skole starter vi altid dagen med at samles i møderummet. Om mandagen skriver vi skema. På skemaet skriver vi, hvad vi skal lave i løbet af ugen af dansk, mat, læse, fri tekst eller emner.

Hvis man lige er startet i bh. klasse eller har svært ved at skrive, er der en ”passer” til at hjælpe én med at skrive skema. En ”passer” er en, som er der lige fra starten, og som hjælper med alt det faglige, og hvis man har slået sig eller er ked af det. Det er rart at have en at føle sig tryg ved, som hjælper med alt muligt.

Når vi har skrevet mål på skemaet, tjekker vores lærer, om vi har fået skrevet nok fagligt på. Skemaerne bliver hængt op, og så tjekker vi dem for at se, hvad vi skal lave.

Formiddagen går med at sidde rundt ved bordene og arbejde fagligt sammen med vores plejebarn eller passer. Det er meget rart selv at bestemme, hvor man vil sidde, og hvad man skal lave.

Nogle gange går vi ud af vores familiegruppe for at gå til rytmik, engelsk, musik eller idræt. På vores skole skal vi ikke have madpakker med, for vi har en økologisk kantine. Vi skiftes til at hente mad, fordele kopper, tallerkener og ordne opvaskemaskinen osv.

Og så er der pause… I pausen kan vi både være indenfor og udenfor, vi har nemlig en rigtig god legeplads. Det er sådan en slags naturlegeplads, kan man godt sige. At have et torv at svinge sig i fra træstub til træstub, eller at sidde i et træ om sommeren og snakke sammen – det er hyggeligt.

Vi leger hop-over-bold, rollespil, spiller fodbold, leger kongeløber, snakker… Nogle gange skændes eller diskuterer vi, så kan det være godt at gå lidt hver til sit for at trække lidt frisk luft. Man kan godt blive rigtig sure på hinanden – men højst en dag eller to..

Nogle gange går det rigtig godt med at løse en konflikt selv, andre gange er vi nødt til at få hjælp af en lærer eller tage det op på mødet.
Når så pausen er forbi, går vi i værksteder, og vi har mange forskellige at vælge imellem – det skifter hele tiden. Lige nu har vi smykker, formning, bage, papir, sang og lerværksted.

Efter værksteder er det job-tid for os alle sammen. Vi skiftes til at tømme skraldespande, ordne køkken, feje, ordne toilet… Alle job er faktisk vigtige, for hvis man springer noget over, er det ulækkert.

Vi slutter dagen af med at samles i møderummet. Her hører vi måske en Fri Tekst eller viser ting, vi har lavet i værksteder. Vi snakker også om, hvordan det er gået i løbet af dagen. Nogen gange, hvis vi har tid, leger vi en leg.
Og så har vi fri…”