Vedtægter Følgebrev 2017-10-27T21:18:17+00:00

VEDTÆGTER FØLGEBREV

Valby 1.3.2011

Skolens vedtægter

 

Da den nuværende bestyrelse nedsatte sig faldt det i øjnene, at de eksisterende vedtægter på nogle områder var uklare og på andre ikke matchede den nuværende drift. Vi har derfor iværksat en revision af vedtægterne, bestående af en sproglig gennemgang og en tilretning/afklaring på de punkter hvor der var en modsætning mellem vedtægterne og den måde skolen og bestyrelsen faktisk arbejder. Det har medført vedlagte forslag til nye vedtægter samt en revision af bestyrelsens forretningsorden.

 

§ 1 trænger til en sproglig gennemgang. Lærergruppen vil arbejde med dette frem til GF 2012 og fremlægge et forslag til nyformulering af denne paragraf.

 

 

I arbejdet med vedtægternes øvrige paragraffer er der udover en sproglig opretning 2 væsentlige ændringer i forhold til de nuværende vedtægter:

1) skolekredsen er nedlagt/samlet under forældrekredsen

2) reglerne omkring afstemning er gjort klare og anvendelige: 1 stemme pr. forældreret pr. familie.

 

Ad 1)

Skolekredsen, der aldrig har fungeret formelt, er nedlagt og slået sammen med forældrekredsen. Dog med den fornyelse, at plejeforældre, der er ansvarlige for et barns skolegang nu får samme rettigheder som forældre i forældrekredsen.

 

Ad 2)

Vedr. afstemning, så har regler hidtil været uklare. For at imødegå forudsigelige problemer ved en evt. kommende afstemning foreslår bestyrelsen, at vedtægterne præciseres, således at der fremover bliver én stemme pr. familie.

 

Exempler på hvordan stemmeretten skal håndteres:

A

Singleforældre med forældremyndighed til x børn i x forskellige grupper. Børnene har ikke halvsøskende på skolen:

1 stemme til singleforælderen

 

B

Singleforældre med forældremyndighed til x børn – samboende med aktiv partner, der ikke har forældremyndighed. Børnene har ikke halvsøskende på skolen:

1 stemme til singleforælderen

 

C

Samboende familie med begge forældre, der har delt forældremyndighed og x børn. Børnene har ikke halvsøskende på skolen:

1 stemme til én af forældrene (hvem, afklares i familien)

 

D

Forældre skilt men med fælles myndighed. Børnene har ikke halvsøskende på skolen:

1 stemme til en af forældrene (hvem, afklares mellem forældrene)

 

E

Skilt familie med delt forældremyndighed hvor hver forældre har børn i nye familier, – børn der også går på skolen:

1 stemme til én af forældrene (hvem, afklares i familien).
Den pågældende forældre der har stemmen i forhold til delebarnet har ikke flere stemmer og kan ikke have en samboende partner der har yderligere en stemme (fra andre børn/familieforhold). Den forældre der ikke har en stemme i forhold til delebarnet afklarer evt. andre  stemmeforhold i forhold til sin anden familie (eller familier)

F

Samboende forældre med børn fra andre forhold. Forældrene har hver forældremyndig over x børn. Ingen halvsøskende på skolen.

1 stemme til en af parterne (hvem, afklares mellem parterne).

Plejeforældre betragtes i denne sammenhæng som forældre og følger ovenstående regler (jf § 3 stk. 1).

 

Hvis man ikke mener, at man falder ind under en af disse kategorier, må man henvende sig til bestyrelsen med henblik på en afklaring af stemmeforhold.