Udvalg

Udvalg

Udvalg Medlemmer
Skolepengeudvalg er overgået til Skolens sekretær
Hjemmesideudvalg Kasper Hjorth (Granaterne)
Dennis Flood (Krødderne)
Henrik (Granat)  Sune  (Krød)
Skoleråd, herunder

Bestyrelsen, som udgøres er forældrene i skolerådet samt en ansat valgt af de ansatte.

I 2017-18 er det Anne Meinhardt

Formand:Asger Eir (Krød)
Næstformand:
Sille Jørgensen (Granat/Bob/Lop)
Medlem:Stine Stampe (Bob)
Medlem:Janus Reingaard (Spir)
Medlem: Karen
Medlem: Synne Ebbesen
Medlem: Anne Meinhardt
Suppleant: Kamma Luise (Granat)
Suppleant:Charlotte(krød)
Elevråd Lærere: Karen, børnene vælger medlemmer hvert skoleår
 Ledelses-udvalg: Kontaktperson 
 – Personaleudvalg
Annie
 – Økonomiudvalg Michael
 – Bygningsudvalg Katrine, Casper, Sune
 – Specialundervisningsudvalg Anne, Henning
 – Skole-hjemudvalg  Anne, Henrik, Signe, Karen
Pædagogiske udvalg:
– Udviklingsudvalg
Farnoush
– Skolevejledning Annie
– PR-udvalg
Udover de ovenstående , er der flere udvalg, som kun har relevans for læreudvalgsgruppens arbejde.

Tilsynsførende
Connie Stendal Rasmussen <csr@pha.dk> Mobil +45 7248 3153

Talepædagog og Psykolog tilknyttet via BUFvalby