Udvalg 2018-09-08T19:19:30+00:00

UDVALG

Skolepengeudvalg

Skolens sekretær

Hjemmesideudvalg

Kasper Hjorth (Gran)
Dennis Flood (Krød)
Henrik (Granat) Sune  (Krød)
Kamma Luise (Gran)

Skoleråd

Herunder Bestyrelsen, som udgøres af forældrene i skolerådet samt en ansat valgt af de ansatte. I 2017-18 er det Anne Meinhardt
Formand: Asger Eir (Krød)
Næstformand: Claus Moseholm (Spir)
Medlem: Sille Jørgensen ( Granat/Bob/Lop)
Medlem: Karen
Medlem: Synne Ebbesen
Medlem: Anne Meinhardt
Suppleant: Kamma Luise (Granat)
Suppleant: Charlotte Greisen (Krød)

Elevråd
Lærere: Signe. Børnene vælger medlemmer hvert skoleår

Ledelses-udvalg

Personaleudvalg
Kontaktperson: Annie

Økonomiudvalg
Kontaktperson: Michael

Bygningsudvalg
Kontaktpersoner: Katrine, Casper, Sune

Specialundervisningsudvalg
Kontaktpersoner: Anne, Henning

Skole-hjemudvalg
Kontaktpersoner:  Kristian, Henrik, Signe, Karen

Pædagogiske udvalg

Udviklingsudvalg
Kontaktperson: Farnoush

Skolevejledning
Kontaktperson: Annie

Udover de ovenstående , er der flere udvalg, som kun har relevans for læreudvalgsgruppens arbejde.

Tilsynsførende

 Connie Stendal Rasmussen <csr@ucsj.dk> Mobil 7248 3153

Talepædagog og Psykolog tilknyttet via BUFvalby