Skolens historie 2018-09-08T20:14:42+00:00

Skolens Historie

Freinetskolen blev grundlagt den 9. august 1976. Kimen til skolen blev dog lagt hele 8 år tidligere.

I 1968 besøgte læreren Kamma Ditlevsen Freinetskolen i Vence i Frankrig – grundlagt af Celestin Freinet (1896-1966), fransk reformpædagog og organisator.  Læs Om Celestin Freinet.

Hvad Kamma oplevede på skolen blev et vendepunkt for hende som lærer, for hun så en helt ny måde at lave skole på – et længe savnet alternativ til folkeskolens splittede verden af klasser, fag og 45 – minutters lektioner.

Kamma fortæller: “Her så jeg børn fra 3 – 13 år arbejde sammen i aldersintegrerede grupper. De arbejdede fra 8. 30 – 16. 30 kun afbrudt af en spisepause fra 11-13 og en tepause på et kvarter om eftermiddagen. Skriftlige dansk bøger var erstattet af frie tekster, korrespondance, avis, klassens dagbog, nedskrivning af foredrag og trykkeriet. Der var mange beskæftigelser i gang foruden ovennævnte aktiviteter: En større elev sad i en læsekrog og læste eventyr for to mindre børn, nogle tegnede og malede, to eksperimenterede med et ringeapparat, en lille gruppe var taget til landsbyen for at lave et interview, et par fodrede dyr og andre gravede kartofler op i haven.”

Kamma oplevede børn som var dybt engagerede i deres arbejde. På ethvert alderstrin turde de tage ordet i en større forsamling hvad enten det drejede sig om fremlæggelse af et foredrag, et forslag eller en kritik – alt i alt et levende bevis på at det kunne være dejligt at gå i skole.

Således inspireret tog hun ideerne med sig hjem og fik lov til at starte en Freinetklasse på Kennedyskolen i Gladsaxe.

Forsøgsperioden forløb til alles tilfredshed og havde stor opmærksomhed fra pædagogkredse. Dog stod det klart for Kamma at hvis Freinetpædagogikken skulle blive kendt og ideen spredes, så var det nødvendigt at lave en skole der bar Freinets navn. Det var baggrunden for at hun tog initiativet til at lave Freinetskolen.

Efter et år med pædagogisk studiekreds og et intenst arbejde med at få løst alt det praktiske, blev Freinetskolen oprettet d. 9.august 1976 i Valdemarsgade i København. Sammen med Niller Nilsson og Karin Hansen startede Kamma Ditlevsen skolen med 36 børn og en meget aktiv forældreskare som støtte.

Året efter lejede skolen sig ind i Bing&Grøndals bygninger på Valby Langgade – i et gammelt kloster med klokketårn og en have med gamle træer og rosenbede. Et smørhul i København.

Langsomt blev skolen udbygget. Det tager tid at skabe arbejdsrutiner og finde frem til den form hvori pædagogikken bedst kan udfolde sig. Elevtallet voksede støt og alle lokalerne kom i brug. I dag fylder de knapt 200 elever hele det gamle kloster med 5 grundskolegrupper og en overbygning bestående af 8. og 9. klasse.

En lang årrække var skolens fremtid truet fordi Royal Copenhagen havde opsagt vores lejemål, men det endte lykkeligt da vi i november 1996 blev i stand til at købe bygningen og en del af grunden.

Fremtiden – som den byskole vi gerne ville være – var sikret og den 9. august 2016 kunne vi fejre vores 40-års jubilæum.

Vi glæder os til hvad fremtiden må bringe og håber at I vil være med til at skabe vores historie.