Skole/hjem-samarbejde 2018-09-08T19:18:50+00:00

SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE

Grundstenene i samarbejdet mellem skolen og hjemmet er de tre årlige fælles forældremøder og det årlige familiemøde.

Forældremøderne er møder, hvor samtlige forældre og lærere deltager. Møderne indledes med plenum i salen, hvor der orienteres og diskuteres emner, der har relevans for hele skolen. Herefter går alle ud i deres respektive grundskolegrupper eller klasser og taler om det, der har relevans for gruppen/klassen.

Familiemøderne er møder, hvor det enkelte barn, dets forældre og lærere deltager. Her er det barnets faglige udvikling og trivsel, der er i fokus.

Kommunikation mellem skole og hjem
Det er af afgørende betydning for samarbejdet mellem skole og hjem, at vi kender hinanden og kommunikerer om børnenes skoleliv. Det gør det nemmere at løse eventuelle problemer. Som forælder kan du selv gøre en indsats ved fx at:

  • Aflevere/hente dit barn på skolen.
  • Deltage i fælles arrangementer som fremvisningsaften og sommerfest.
  • Tilbringe en dag (eller nogle timer) i dit barns gruppe.

Ved praktisk information
Lærerne skriver små sedler og e-mails som information mellem skole og hjem – det kan være meddelelser om arrangementer, ture eller andre beskeder. Det er en hurtig og nem kommunikationsvej og fungerer godt, når det drejer sig om praktisk information.

Personlig kontakt
Derudover kontakter vi hinanden personligt, når der er behov for det. Det kan være, hvis der er noget, vi er i tvivl om, eller hvis der er noget, der bekymrer os. Det gælder både lærere og forældre. Vi kan fange hinanden på skolen eller ringe sammen om aftenen og eventuelt aftale et møde.

I situationer hvor der opstår problemer, ønsker vi altid direkte kontakt mellem skole og hjem. Det er skolens holdning, at e-mails og anden skriftlig kommunikation er ikke velegnet, når der er følelser involveret, da det nogle gange kan læses i en anden ånd, end det er skrevet.

Har forældrene behov for at tage lidt tungere problemer op på det årlige familiemøde, er det vigtigt, at de har gjort lærerne opmærksomme på det forinden. Familiemødet kan herefter deles op, så de voksne får mulighed for at tale sammen alene.

Om konflikter
Dagligdagens små skærmydsler og uoverensstemmelser er heldigvis næsten altid af en sådan art, at de kan løses i mindelighed i løbet af skoledagen. Sådanne episoder anses for afsluttet i skolen, og forældrene bliver ikke orienteret.
Hvis der opstår alvorligere konflikter på skolen, henvender lærerne sig til forældrene, og vi finder sammen en måde at håndtere situationen på. Det kan ske, at barnet kontakter sine forældre om en konflikt uden at involvere lærerne. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at forældrene ringer til skolen.

Kan en konflikt ikke løses med en telefonsamtale, aftales et møde. I sådan et møde deltager der altid mere end én lærer, og det kan være en idé også at være mere end én forælder med (man kan evt. bede om en bisidder). Ved sådan et ekstraordinært møde tages referat, som skal godkendes af alle deltagere. Referatet opbevares på skolen.

Hvis en uoverensstemmelse bliver til en konflikt, der går i hårdknude, er kommandovejen følgende:

  • Kontakt den involverede lærer.
  • Eller kontakt en gruppelærer eller en anden lærer, man har tillid til.
  • I sidste instans kan skole-hjemudvalget involveres. Alle personfølsomme sager behandles i fortrolighed af såvel skole som forældre

Jo hurtigere vi taler sammen, jo før kan vi sammen løse eventuelle problemer.

Læs mere om Forældre-engagementer og hvad det kræver at være forældre til en elev her