Plenum 2018-09-08T19:19:32+00:00

PLENUM

Plenum afholdes 3 gange årligt; to af møderne i forbindelse med forældremøder i grupperne og et afholdes efter generalforsamlingen. Møderne har en forventet længde på op til ¾ time. Der kan indkaldes til ekstraordinært plenummøde, hvor specielle temaer diskuteres (fx Freinet-pædagogik). To centrale elementer i plenum er dagsordenen og ordstyreren.

Plenum har en fast dagsorden. Alle med tilknytning til skolen kan sætte emner på dagsordenen. Emnet kan eventuelt suppleres af et skriftligt oplæg fra dem, der har sat emnet på dagsordenen, eller af et mundtligt oplæg på plenum. Dagsorden skal være tilgængelig på hjemmesiden senest syv dage inden plenummødet, for at alle har mulighed for at sætte sig ind i de emner, der ønskes diskuteret i plenum.

Det skal stadig være muligt at komme med emner på selve plenummødet under eventuelt. Hvis ikke emnet kan behandles direkte, kan ordstyreren udsætte punktet til næste plenum, sende det til debat i familiegrupperne eller i lærerråd/skoleråd.
Ordstyreren har en vigtig rolle i plenum. Ordstyreren er bestyrelsesformanden eller en anden udpeget af bestyrelsen.

Ordstyrerens opgave er at styre debatten, og ordstyreren har mulighed for at:

 • Opsummere/runde debatten af.
  Evt. lade plenum summe i mindre grupper (5-10 personer).
  Sende emnet til efterfølgende debat i familiegrupperne (med opfølgning på næste møde i plenum).
  Nedsætte et udvalg, som skal arbejde med emnet til næste møde i plenum (alle kan deltage i disse udvalg).
  Sætte et emne, bragt op under eventuelt, på dagsordenen til næste møde i plenum for at kvalificere debatten.
  Stoppe emner, der vedrørende enkeltpersoner (elever/ansatte).
  Dreje debatten ind på emner af generel/fælles interesse for skolen.
  Lærerkollegiet kan vende tilbage med svar/opfølgning på debat, hvis de føler behov for at drøfte emner i lærerkollegiet, inden der svares/følges op på debat eller spørgsmål i plenum.

Vision for plenum

 • Plenum er et sted, hvor man bliver hørt.
 • Plenum er et sted, hvor alt af generel/fælles interesse kan tages op.

Formålet med plenum

 • Plenum er et forum, som bidrager med inspiration til skoleråd og bestyrelsen.
  Plenum er et forum, som spreder viden af generel interesse om skolen.
  Plenum er et forum, som fortæller de gode historier om Freinetskolen.
  Plenum er et forum, som skaber en åben og tillidsfuld debat mellem forældrene og mellem forældre og lærere.
  Plenum er et forum, som engagerer forældre og lærere i skolen.
  Plenum er ikke et beslutningsorgan.

Ovenstående er besluttet efteråret 2009