Overbygningen 2018-09-08T19:31:15+00:00

OVERBYGNINGEN

Overbygningen består af ca. 40 elever fordelt i 8. og 9.klasse.

8. klasse sammensættes som udgangspunkt af børn fra grundskolen, men der kan evt. blive plads til elever udefra.

I løbet af de to år bygges et tæt samarbejde op mellem overbygningens klasser. De har ugentligt timer fælles i historie/samfundsfag og idræt/værksteder, og i løbet af året er flere af de ugentlige projekter fælles. Der undervises klassedelt i fagene dansk, matematik, fysik, engelsk, fransk, geografi og biologi.

I løbet af året brydes det faste skema af lejrture/udlandsture, værkstedsuger, projektuger, fremvisningsaftener, erhvervspraktik, landbrugspraktik samt arbejde med teater og musik i forbindelse med Lilleskolefestival.

Engagement og ansvarlighed er ligesom i grundskolen nøglebegreber i dagligdagen. Eleverne har stor mulighed for indflydelse på undervisningens indhold, form og forløb. I de 2 overbygningsår arbejdes der på et samlet, helhedspræget forløb. Vi fører til afgangsprøve efter 9. klasse (Folkeskolens afgangsprøve), men først efter vinterferien i 9. klasse arbejdes målrettet med prøvekravene, som ikke indtil da har præget dagligdagen.

Vores mål er at dygtiggøre eleverne til et demokratisk samfundsliv i al almindelighed, hvor selvværd, lysten til at fortsætte med at lære og evnen til at anvende sin lærdom i praksis er vigtige grundpiller – uanset hvilket videre uddannelsesforløb man vælger.