Optagelse 2018-09-08T19:13:06+00:00

OPTAGELSE

Indskrivning på ventelisten

Der trækkes lod mellem børnene på ventelisten 1½ år før skolestart. Det vil sige, at der i starten af april måned i det indeværende år er lodtrækning til skolestart det efterfølgende år. Tidsfristen for ansøgning om optagelse på ventelisten er 31. marts. Det koster 200 kroner at blive skrevet op, og det gøres ved at hjælp af linket ovenfor.

Søskende og tidligere elever

Søskende til nuværende elever på skolen har fortrinsret. Denne fortrinsret omfatter også børn af tidligere elever på skolen – dog således at nuværende søskendebørn sikres optagelse før børn af tidligere elever. Begge skal, forud for lodtrækningen, være skrevet på ventelisten – ellers udebliver fortrinsretten, og de indgår i den almindelige lodtrækning. Indmeldelse af søskendebørn sker via den særlige blanket, som findes nedenfor.

Forældre kan ønske, hvilken familiegruppe deres barn skal gå i, men det er skolen, der træffer den endelige afgørelse.

Bliver dit barn optaget

Hvis dit barn bliver optaget, gives der besked fra skolens kontor. Året før skolestart afholdes et mødepligtigt informationsmøde for de kommende forældre. Det sker i løbet af november måned. Børnene inviteres desuden til at besøge den hjemmegruppe, som skolen har valgt. Typisk tirsdag-torsdag fra 9-12 i en af forårsmånederne. De præcise datoer vil blive meldt ud i god tid.

Ansøgning om optagelse på skolens venteliste – gælder også børn af tidligere elever, I skal gøre skolen opmærksom på dette.