2

Om pædagogikken

Læreren på Freinetskolen

  • er kendetegnet ved at være en nærværende og engageret vejleder, udfordrer, inspirator og stemningsbærer for den enkelte og gruppen.
  • er lyttende og reflekterende omkring børnenes læringssituation såvel fagligt som socialt
  • strukturerer og åbner muligheder for læringsforløb
  • støtter børnene i at reflektere over egen læring
  • deler sin viden med andre lærere

Eleven på Freinetskolen

  • Børnene forventes at være nysgerrigt undersøgende, aktivt deltagende, turde prøve nyt og forfølge egne mål.
  • Børnene forventes at give plads til hinanden, vise omsorg og respekt for den enkelte.
  • Børnene forventes at være lyttende og reflekterende.

Vores værktøj er dialogen og det gode eksempel.