Meningsfuld laering 2018-09-08T19:39:48+00:00

Meningsfuld læring
Der undervises i almindelige skolefag – gerne tværfagligt. Arbejdet tager udgangspunkt i elevernes egen motivation og lyst til at lære. Både fællesmøder, læsetid, fri tekster, fremlæggelser, emne- og projektarbejde såvel som madhold og rengøring er alle dele af dagligdagen på Freinetskolen. Arbejdet er autentisk og meningsfuldt: En færdig artikel kan for eksempel komme i Freinetposten, der trykkes og udgives til elever og forældre på hele skolen og en fritekst bliver læst højt i familegruppen og der gives respons og gode ideer.

fællesskab
tryghed
nysgerrighed og fordybelse
ansvarlighed
kreativitet