Historie 2018-09-08T19:49:47+00:00

HISTORIE

Overbygningen følger fællesmål for Historie i Folkeskolen.

Fagmål for historie i grundskolen, som er fag- og aldersintegreret, er under udarbejdelse. Marts 2014

Her er beskrivelse ud fra det eksemplariske princip, et nedslag i Historien,  emne om Romertiden

Historisk emne i en grundskolegruppe
Efter en længere periode med forskellige forslag til historisk emnearbejde, udvalgte lærerne de 3 emner
som børnegruppen derefter stemte om.
Emnet blev Romerriget.
Vi talte med børnene om:  Hvad ved vi, hvad vil vi vide og senere, hvad fandt vi så ud af.
Her et udpluk af deres svar:

Hvad ved vi:
Der var gladiatorer
Romulus og Remus  grundlagde Rom
Der var løver
Der var formationer med skjolde
De var overtroiske
De var gode til at kæmpe
Der var romertal
De var meget renlige
De opfandt meget

Hvad vi gerne vil vide:
Hvornår s tartede og sluttede Romerriget
Hvordan var det at leve
Hvad spiste de
Kejsere og herskere
Hvordan gik de klædt
Badeanstal ter
Guder
Hvordan så byerne og husene ud
Hvor fik de vand fra
Hvordan behandlede de dyr

Opgavebesvarelser på ”skriftruller”

Foredrag af læreren
Om hovedtrækkene i emnet, eks. Romerrigets udbredelse, succes, de største kejsere og de spor vi stadig
den dag  i dag kan se.
Tur ud af huset
Vi var en tur på Nationalmuseet, hvor vi fik en guidet rundvisning.
Her fik vi meget at vide om kejsernes brutalitet, så brugsgenstande og prøvede kopier af den tids dragter.

Gruppearbejde
Derefter var der gruppearbejde. Børnene deltes i 4-personersgrupper med en blanding af store og små.
Typisk plejebarn og passer i samme gruppe. Gruppearbejdet var delt i en videns-opsamlende del, hvor hver
gruppe skulle finde svar, dels på spørgsmål som læreren havde stillet skriftligt, dels på deres egne. ”Hvad vil
vi vide”-spørgsmål.
Svarene blev skrevet i hånden på ”skriftruller”, papirstrimler, som var bemalet med kold, stærk te så de så
gamle ud. De blev hængt op på opslagstavlerne i grupperummene til inspiration og udsmykning.
Selvvalgt emne
Derefter fik hver gruppe mulighed for at fordybe sig i et selvvalgt emne.
Det blev:
Kulturen – Hæren – Klædedragten – Det romerske hus – Fattig og rig  – De romerske guder Kreative produkter
Produktet skulle denne gang være af kreativ art.
Børnene kunne selv vælge udtrykket eller lærerne kom med forslag.
Det blev til masker, en rejseguide til det gamle Rom, påklædningsdukker, miniaturehuse, plancher og
malerier kombineret med mosaik.
Evaluering
Evalueringen bestod  i fremlæggelser af den viden der lå til grund for de kreative udtryk samt deres læsning
af faglitteratur. Her lagde vi vægt på at både de små og de store elever kom til orde. Derudover har
børnene også skriftligt givet udtryk for hvad de syntes om emnet og hvad de havde fået ud af det.
Hvad ved vi nu:
Romerriget s tartede ca. 750 f. v. t. og sluttede ca. 410 e. v. t.
Der var forskellige gladiatorer. De kæmpede med net, trefork, skjold og daggert samt skulderplader.
De spis te fiskesovs , mus, rådne fisk og kød, duer, sangfugle og ky llinger.
Kejsere: Augus tus , Nero, Glaudius , Romulus  Augus tus og Hadrian.
De gik i toga, lilla sejrskåber, de havde sandaler på Soldater havde ringbrynjer på.
De byggede med cement, tegl tag træhuse de malede på så man troede det var cement. De brugte også marmor.
Berømte bygninger Akvædukter, Colosseum og templer.
Kun de rige børn gik i  skole. Nogle af de rige havde lærde slaver ansat til at undervise børnene.
fag og fagmål