Fritidsordningen Pasningen 2018-09-08T19:09:48+00:00

FRITIDSORDNINGEN PASNINGEN

Efter skoletid og frem til kl. 16.30 er pasningsordningen (”Pasningen”) hver dag åben og kan benyttes af alle fra børnehaveklassen til og med femte klasse, ialt ca. 120 elever

Pasningsordningen er en god mulighed for at møde børnene fra de andre grundskolegrupper.

Det er frivilligt om eleverne ønsker at være i Pasningen. Dagligt er der tre ansatte i Pasningen, men det varierer en del hvem og hvor mange børn der benytter tilbuddet.

Vi tilstræber at børnene er ude at lege i haven den første halve time i Pasningen hver dag – når vejret tillader det.

Når vi er inde er der mulighed for at beskæftige sig med forskellige kreative udfoldelser, spille bold og lege i salen, spille spil eller andet.

Navnesedlen

For at have styr på hvem der møder op en given dag, har vi en navneseddel som børnene skal skrive sig på.

Hver dag ser vi efter om alle fremmødte har skrevet sig på sedlen.

Bl.a af hensyn til brandsikkerheden skal vi vide hvem som er i huset.

Børnene skriver sig på sedlen i form af forskellige symboler, så man nemt kan se omtrent hvor på pasningens område børnene opholder sig. Symbolernes betydning står beskrevet nederst på navnesedlen.

Børnene skal huske at strege deres navn på sedlen når de går hjem.

Lokaler og området

I pasningstiden kan børnene være i pasningens lokaler, i eventyrrummet, i salen, på gangene i stueplan og udenfor.

Dvs. at børnene ikke må opholde sig i gruppernes lokaler, kælderen m.m. efter skoletid. Børnene som går i Krødderne og Lopperne skal derfor tage deres tøj med ned efter skoletid og hænge det på knagerne på gangen mellem pasningen og salen. De andre gruppers børn lader deres tøj m.m. hænge i egne garderober.

Vi viser børnene skolens område og ”grænser” når de starter her. Børnene må kun forlade skolens område når de hentes eller går hjem.

Telefon

Vores tlf.nr. er: 25222653

Der er mulighed for at benytte pasningens telefon i begrænset omfang.

Det koster 2,- pr. opkald hvis barnet får forbindelse med den opkaldte. I opfordres til kun at ringe til jeres barn hvis det er vigtigt, da vi ellers bruger mange ressourcer på at besvare telefonen.

I må gerne give barnet en seddel med de vigtigste telefonnumre og lidt telefonpenge med i tasken.

Børnene må, i modsætning til i skoletiden, gerne benytte egne mobiltelefoner i pasningen.

Hvis jeres barn ringer til jer og er ked af noget, må I meget gerne bede om at tale med en af os ansatte, eller selv ringe os op så vi kan løse eventuelle problemer på stedet.