Fransk

Fransk

Er nyt valgfag i 7. klasse. Vi følger fælles mål for Folkeskolen.

Hos os er det sådan at:

Der gives 3 timer ugentligt i 7. klasse og 3 ¾ time i henholdsvis 8. og 9. klasse.

Ligesom i engelsk starter vi først med lokale emner for derefter at beskæftige os med franske forhold.

Undervisningen er mundtlig og inkluderer film og musik. Udviklingen går også her fra det mundtlige til det skriftlige (se under Engelsk).

Udover at ’turde’ udtrykke sig på fransk, skal børnene gøre sig bekendt med dele af Frankrigs kultur og historie.

Der afsluttes med prøve efter 9. klasse.

—————–

Siden lagt på web september 2006 rev. 2014

Detect language » Hungarian