Forældreengagement 2019-05-05T20:19:35+00:00

FORÆLDRE-ENGAGEMENT

Som forælder til et Freinetbarn er der forskellige krav om at deltage aktivt i skolens aktiviteter.

Forældrearbejde

Alle forældre tager del i det praktiske arbejde på skolen.

Rengøring

Forældrene indgår i skolens rengørings-turnusordning, som sikrer, at skolen bliver gjort rent hver weekend og hovedrent to gange årligt. Ordningen organiseres af forældre i de enkelte grupper.

Andet arbejde

Alle forældre skal ud over rengøringen lægge, hvad der svarer til mindst en dags arbejde i løbet af skoleåret.

Det kan f.eks. ske ved:

  • at deltage i arbejdsweekenderne
  • at deltage i havedagene
  • praktisk arbejde i ens barns gruppe
  • at være morgenpasser
  • at sidde i bestyrelsen
  • at være aktiv i et udvalg
  • at være eksamensvagt

Fritaget for fysisk arbejde er forældre med et handicap.