Fag og fagmål

Fag på Freinetskolen.

Som udgangspunkt står Freinetskolen mål med folkeskolen.

Oversigt over fag på Freinetskolen

Oversigt over fag på Frienetskolen
Fag/klasse Bh.kl. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Dansk
Matematik
Natur og teknik
Rytmik og Idræt
Musik
Grundskolen
Engelsk
Fransk
Fysik
Biologi
Geografi
Samfundsfag
Historie
Værksteder
Idræt

 

Om fagene på Freinetskolen

Dagligdagen i grundskolen er kendetegnet ved at være emne- og værkstedspræget.

I børnenes arbejder indgår gerne flere fagområder.

Dagen er delt på midten sådan at børnene arbejder i gruppen før frokost og i værksteder efter frokost – se beskrivelse af En skoledagog værkstedsordningen.

Flest muligt af fagtimerne er lagt før frokost i grundskolen.

I hele grundskole-forløbet på Freinetskolen underviser vi i basisfagene Dansk og Matematik, mens f. eks. Drama, Orienterings- og Naturfag (= Samfundsfag, Biologi, Geografi og Historie) indgår i emner og kurser.

I overbygningen på Freinetskolen er disse fag adskilt:

  • Matematik
  • geografi
  • biologi
  • historie- & samfundsfag

Eleverne afslutter skoleforløbet med at gå til Folkeskolens afgangsprøve afgangsprøve i 9. klasse.

Fag– og Værksteds-oversigt:

Dansk
Engelsk
Matematik
Drama
– Fransk
Rytmik og Idræt

– Musik

Natur
Sy
Træ
Smykker
Skrammel
– Se også: Målsætninger