Biologi 2018-09-08T19:51:21+00:00

BIOLOGI

Indledning

En forståelse for biologi bliver mere og mere nødvendigt i vores moderne verden.  Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden om levende organisme og den omgivende natur, om miljø og sundhed og om anvendelse af biologi.  Undervisningen lægger særlig vægt på forståelsen af sammenhænge, tager sit udgangspunkt i elevernes egne oplevelser og forsøger at fremme deres glæde ved naturen og lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger.  På denne måde bliver elevernes ansvarlighed overfor natur og miljø videreudviklet og skaber dermed grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen.

En beskrivelse af faget

Der undervises i biologi på 8. og 9. klassetrin.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 • De levende organisme og deres omgivende natur
 • Miljø og sundhed
 • Biologiens anvendelse
 • Arbejdsmåder og tankegange.

Alle fire områder udvikles sideløbende igennem de to år både i faget biolog, og når biologi indgår i projekter, tværgående emner og problemstillinger.

Undervisningen i 8. klasse

En stor del af undervisningen har mennesket som sit udgangspunkt.  En forståelse af hvordan mennesker fungerer er centralt i vores forståelse for den verden vi lever i og hvordan vi påvirker og er påvirket af verdenen.   Emnerne vi gennemgår er:

 • Organerne, deres funktion og hvordan de samarbejder
 • Regulering af kroppen – nervesystem, hormoner og immunforsvar
 • Arvelighedslære – kromosomer, gener, DNA og celledeling
 • Fødeoptagelse, respiration, vækst og bevægelse
 • Principper for proteinsynteser
 • Miljø og sundhed

Andre emner som indgår i undervisningen på 8. klassetrin er:

 • Dyr- og planteceller – deres opbygning og funktion
 • Fotosyntese
 • Formering hos planter og dyr
 • Organismers systematiske tilhørsforhold
 • Miljø- og sundhedsproblemer
 • Genmanipulation hos mennesker – visioner og etik

Undervisningen i 9. klasse

Et højdepunkt i 9. klassen er landbrugspraktik, hvor eleverne bor på en gård og deltager i det daglige arbejde.  Biologiundervisningen indgår som en central del af forberedelserne.  Følgende emner bliver gennemgået:

 • Plante- og dyreproduktionen
 • Biologisk grundlag for produktion
 • Menneskets forhold til produktions- og kæledyr
 • Konventionel kontra økologisk landbrug, samt etiske diskussion
 • Produktion ved hjælp af forædling, kemikalier og gensplejsning
 • Fødekæder og stofkredsløb

Andre emner som indgår i undervisningen på 9. klassetrin er:

 • Den biologiske mangfoldighed i et naturområde
 • Udvalgte økosystemer og planternes og dyrenes tilpasning til levestederne
 • Livets opståen
 • Artsdannelse og evolution
 • Biologiske modeller

I alle emner lægges der vægt på biologiske principper som fremmer en biologisk tankegang, viden om hvordan biologien anvendes og hvilke arbejdsmåder der bruges indenfor faget.  Der lægges også vægt på diskussion omkring emnerne i timerne, som er med til at danne en brede forståelse for faget.

fag og fagmål