Betalingsregler 2018-09-08T19:19:25+00:00

BETALINGSREGLER FOR FREINETSKOLEN

1. INDMELDELSE

Ved indmeldelse af 1. barn på skolen betales et depositum på minimum 2 måneders ordinære skolepenge. Denne indbetaling skal ske senest en uge efter, at man har fået plads. Beløbet kan betales over 4 gange. Hvis man efterfølgende vælger at springe fra inden skolestart, mister man sit depositum. Depositum vil ellers blive tilbagebetalt, når eleven forlader skolen.

2. BETALING

Skolepenge betales månedsvis forud i 12 måneder. Juli måned er sidste betalingsmåned i skoleåret. Skolepengene skal være indbetalt senest den 5. i den måned, det er betaling for. Samme regler gælder for betaling til fritidsordningen/klub og madordning.

Skolepengebetalingen skal foregå via PBS-service, og tilmelding skal foretages umiddelbart efter de 3 måneders prøvetid.

Man kan søge skolepengereduktion hvis økonomien er stram. Skolepengeudvalget foretager beregning og fordeler tilskuddet. Udover det offentlige tilskud til skolepengereduktion, yder skolen selv et tilskud svarende til 4,5 %.

Der kan gives søskenderabat for familier med 3 eller flere børn på skolen. Søskenderabatten udgør op til 25% af skolepengene for 3. barn og opefter. Søskenderabatten søges som skolepengereduktion i den interne pulje.

 3. UDMELDELSE

Udmeldelse af skolen skal ske skriftligt 2 måneder inden eleven forlader skolen. Hvis eleven forlader skolen uden rettidigt varsel, skal der betales skolepenge for de næste 2 måneder. Samme regel gælder for fritidsordningen og madordning.
Hvis barnet/børnene forlader skolen ved udgangen af et skoleår, skal der også betales for juli, da juli er sidste betalingsmåned i et skoleår.

Elevens 3 første måneder på skolen betragtes som en gensidig prøvetid, i denne periode kan udmeldelse ske uden varsel.

Når en familie ophører med at have elever på skolen, vil familien senest 3 måneder efter barnets/børnenes ophør få depositummet udbetalt efter modregning af evt. gæld til skolen.

Valby d. 29-3 2016