Ansvarlighed 2018-09-08T19:40:09+00:00

Ansvarlighed
Allerede som ny elev i børnehaveklassen bliver man tilknyttet en større elev, som fungerer som både faglig og social passer. En passer hjælper den lille nye med at lære at gå i skole og lave faglige opgaver i skolen som for eksempel at lave ugens skema eller skrive fritekst. Eleverne hjæper hinanden og løser opgaver i fællesskab på tværs af klassetrin og alder. Men ansvarligheden som kerneværdi kommer også til udtryk hver dag når der skal gøres klar til frokost eller når eleverne afslutter dagen med at gøre gruppelokalerne rene og klare til næste skoledag. Nogle fejer andre vander planter, tømmer opvaskemaskinen eller holder styr på gruppens læsebøger.

fællesskab
Tryghed
Nysgerrighed og fordybelse
meningsfuld læring
kreativitet