Værdier 2018-09-08T19:26:38+00:00

FREINETSKOLENS VÆRDIER

Det vi ønsker, tror på og arbejder for er at:

  • På Freinetskolen vægter vi de det faglige, det kreative og det emotionelle lige.
  • På Freinetskolen opdrager vi til og med demokrati, det betyder at børn og voksne på Freinetskolen har høj grad af indflydelse på eget arbejde. Det kunne kaldes frihed under ansvar.
  • Dagligdagen på Freinetskolen skal være meningsfuld og børnene skal ses og anerkendes for dem de er.
  • Vi vil fremme den faglige nysgerrighed og gå på mod hos børnene. Børnene skal udfordres og lære at lære. Børnene arbejder med at tilegne sig arbejdsmetoder og organisationsformer  til  brug både når de tilegner sig noget nyt alene og sammen med andre.
  • Eftersom glade børn lærer bedre, søger vi at bevare børnenes lyst til og mod på udfordringerne i dagligdagen. Freinetskolen støtter børnene i at samarbejde, i at respektere den enkelte som en nødvendig del af fællesskabet og i at forskellighed er en styrke.